Arkitektritade villor och miljötänk
Byggspecialisten är ett mindre företag med lång erfarenhet av arkitektritade villor. Den senaste tiden har företaget alltmer börjat satsa på miljösmarta lösningar där de förutom miljövänliga energikällor som biobränsle och solvärme bland annat satsat på att minimera luftläckaget och få bort problemen med kondens på kallvindar.
Byggspecialisten är ett företag med säte i Svalöv som startades för 30 år sedan av Bengt Sandell. Till sin hjälp har han arkitekten och byggherren Kiran Gerhardsson. Bengt började inom branschen som lärling direkt efter skolan och 1970 fick han sin första anställning där han jobbade med villabyggen, som sedan dess varit hans specialitet. Men redan 1980 valde han att satsa på något eget istället och efter den blygsamma starten gick utvecklingen ganska snabbt. Det enskilda företaget ombildades efter några år till handelsbolag och 1990 bildades det nuvarande aktiebolaget.
- I samband med den lågkonjunktur som kom bara några år efter ombildandet fick vi dra ned en del på verksamheten men vi klarade oss ganska bra ändå, konstaterar Bengt.
För fem år sedan utvecklades byggverksamheten till att också omfatta målning, kakel och klinker för att kunderna skulle slippa fördröjningar i byggprocessen. Idag har han fem anställda på företaget förutom Irene Eriksdotter som fungerar som hans högra hand på kontoret när Bengt själv är ute på fältet.

Byggspecialisten jobbar uteslutande med arkitektritade villor och arbetsområdet sträcker sig i ett område från Båstad till Trelleborg. Bengt ställer höga krav på både sig själv och de anställda och företaget har under alla år klarat sig från olika problem med fukt och annat som drabbat många nybyggen från 70-talet och framåt, eftersom Bengt varit tveksam till vissa nymodigheter som lanserats.
- På 70-talet började man till exempel använda impregnerade syllar vid byggen av trähus och i mitten av 80-talet blev det populärt med frigolit på utsidan av stommen vilket sedan visade sig ge en hel del problem, konstaterar han.
De senaste åtta åren har de uteslutande jobbat med hus tillverkade av siporex, som kom i slutet av 70-talet och numera satsar på storblock. Men de har också inlett ett samarbete med tillverkaren Trivselhus, som producerar trähus.

Byggspecialisten

Bransch:
Bygg

Telefon: 0418-66 21 00
Fax: 0418-44 80 20


Email:
byggspecialisten.ab@tele2.se

Adress:
Byggspecialisten
Järnvägsgatan 4
26831 Svalöv

| 13 SENASTE FÖRETAGEN